แพ็กเกจเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.6 ดูได้ทุกชั้น ราคาเพียงเดือนละ 99 บาท

วิดีโอล่าสุด

เรื่อง : โจทย์เลขยกกำลังเพิ่มเติม 1 (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
รหัสวิดีโอ : 21504p1e
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คำอธิบายวิดีโอ : โจทย์ข้อนี้จะได้ทบทวนเลขยกกำลังและการเรียงลำดับจำนวน.....อ่านต่อเรื่อง : โจทย์เลขยกกำลังเพิ่มเติม 1
รหัสวิดีโอ : 21504p1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คำอธิบายวิดีโอ : โจทย์ข้อนี้จะได้ทบทวนเลขยกกำลังและการเรียงลำดับจำนวน.....อ่านต่อเรื่อง : โจทย์เพิ่มเติมฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1
รหัสวิดีโอ : 51116p1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
คำอธิบายวิดีโอ : ข้อนี้จะได้ใช้ตัวช่วยในการคิดของ.....อ่านต่อเรื่อง : โจทย์เพิ่มเติมฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1 (บรรยายภาษาอังกฤษ)
รหัสวิดีโอ : 51116p1e
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
คำอธิบายวิดีโอ : ข้อนี้จะได้ใช้ตัวช่วยในการคิดของ.....อ่านต่อเรื่อง : โจทย์เรื่องเซต 3 (บรรยายภาษาอังกฤษ)
รหัสวิดีโอ : 41113p3e
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คำอธิบายวิดีโอ : ลองมาหาว่าข้อไหนเป็นเซตว่างกันในโจทย์.....อ่านต่อเรื่อง : โจทย์เรื่องเซต 3
รหัสวิดีโอ : 41113p3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คำอธิบายวิดีโอ : ลองมาหาว่าข้อไหนเป็นเซตว่างกันในโจทย์.....อ่านต่อ