แพ็กเกจเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.6 ดูได้ทุกชั้น ราคาเพียงเดือนละ 99 บาท

วิดีโอล่าสุด

เรื่อง : โจทย์เรื่องเซต 2 (เตรียมตัว PAT1)
รหัสวิดีโอ : 4210029
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คำอธิบายวิดีโอ : ในวิดีโอนี้น้องๆจะได้เข้าใจdisjuntionruleและการ.....อ่านต่อเรื่อง : โจทย์เซต เพิ่มเติม (เตรียมตัว PAT1)
รหัสวิดีโอ : 4210028
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คำอธิบายวิดีโอ : ในข้อนี้จะได้เรียนรู้กฎของdisjunctionruleของ.....อ่านต่อเรื่อง : โจทย์สถิติ 2 (บรรยายภาษาอังกฤษ)
รหัสวิดีโอ : 6611p2e
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คำอธิบายวิดีโอ : โจทย์ในวิดีโอนี้จะสอนให้เข้าใจconceptเรื่องค่าเฉลี่ย.....อ่านต่อเรื่อง : โจทย์สถิติ (เตรียมตัว PAT1)
รหัสวิดีโอ : 6611p2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คำอธิบายวิดีโอ : ในข้อนี้น้องๆจะได้เตรียมตัวในการสอบPAT1.....อ่านต่อเรื่อง : การประกวดร้องเพลงและสถิติ (บรรยายภาษาอังกฤษ)
รหัสวิดีโอ : 6611p1e
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คำอธิบายวิดีโอ : วิดีโอนี้เป็นแนวโจทย์PAT1เรื่องสถิติบรรยายเป็นภาษาอังกฤษโดย.....อ่านต่อเรื่อง : โจทย์ประกวดร้องเพลงและสถิติ (เตรียมตัว PAT1)
รหัสวิดีโอ : 6611p1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คำอธิบายวิดีโอ : วิดีโอนี้เป็นแนวโจทย์PAT1เรื่องสถิติโดยจะได้เชื่อมโยง.....อ่านต่อ