แพ็กเกจเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.6 ดูได้ทุกชั้น ราคาเพียงเดือนละ 99 บาท

Playlist

มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรใหม่

จำนวนเต็ม (10)
11101 จำนวนเต็ม 1
11102 จำนวนเต็ม 2
11103 จำนวนเต็ม 3
11104 จำนวนเต็ม 4
11105 จำนวนเต็ม 5
11106 จำนวนเต็ม 6
11106p1 โจทย์เรื่องจำนวนเต็ม 1
11106p1e โจทย์เรื่องจำนวนเต็ม 1 (บรรยายภาษาอังกฤษ)
11106p2 โจทย์เรื่องจำนวนเต็ม 2
11106p2e โจทย์เรื่องจำนวนเต็ม 2 (บรรยายภาษาอังกฤษ)
พื้นฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง (8)
11201 พื้นฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง 1
11202 พื้นฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง 2
11203 พื้นฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง 3
11204 พื้นฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง 4
11205 พื้นฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง 5
11206 พื้นฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง 6
11207 พื้นฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง 7
11208 พื้นฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง 8
เลขยกกำลัง (10)
11301 เลขยกกำลัง 1
11302 เลขยกกำลัง 2
11303 เลขยกกำลัง 3
11304 เลขยกกำลัง 4
11305 เลขยกกำลัง 5
11306 เลขยกกำลัง 6
11307 เลขยกกำลัง 7
11308 เลขยกกำลัง 8
11309 เลขยกกำลัง 9
11309p2 โจทย์คณิตคิดชิวๆ-เลขยกกำลัง
ทศนิยมและเศษส่วน (7)
11401 ทศนิยมและเศษส่วน 1
11402 ทศนิยมและเศษส่วน 2
11403 ทศนิยมและเศษส่วน 3 
11404 ทศนิยมและเศษส่วน 4 
11405 ทศนิยมและเศษส่วน 5 
11406 ทศนิยมและเศษส่วน 6
11407 ทศนิยมและเศษส่วน 7 (ตอนจบ) 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (15)
12101 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1
12102 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2
12103 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 3
12104 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 4
12105 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 5
12106 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 6
12107 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 7
12108 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 8
12109 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 9
12110 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 10
12111 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 11
12112 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 12
12113 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 13
12114 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 14
12115 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 15
อัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละ (12)
12201 อัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละ 1
12202 อัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละ 2
12203 อัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละ 3
12204 อัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละ 4
12205 อัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละ 5
12206 อัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละ 6
12207 อัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละ 7
12208 อัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละ 8
12209 อัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละ 9
12210 อัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละ 10
12211 อัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละ 11
12212 อัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละ 12