แพ็กเกจเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.6 ดูได้ทุกชั้น ราคาเพียงเดือนละ 99 บาท

Playlist

มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรใหม่

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (2)
21101 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 1
21102 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 2 (ตอนจบ)
จำนวนจริง (4)
21201 จำนวนจริง 1
21202 จำนวนจริง 2
21203 จำนวนจริง 3
21204 จำนวนจริง 4 (ตอนจบ)
ปริซึมและทรงกระบอก (3)
21301 ปริซึมและทรงกระบอก 1
21302 ปริซึมและทรงกระบอก 2
21303 โจทย์พิเศษเรื่องปริมาตรและปริซึม
การแปลงทางเรขาคณิต (5)
21401 การแปลงทางเรขาคณิต 1 
21402 การแปลงทางเรขาคณิต 2 
21403 การแปลงทางเรขาคณิต 3 
21404 การแปลงทางเรขาคณิต 4 (ตอนจบ) 
21404p1 โจทย์การแปลงทางเรขาคณิต-แบบรูปและการสะท้อน
สมบัติของเลขยกกำลัง (5)
21501 สมบัติของเลขยกกำลัง 1
21502 สมบัติของเลขยกกำลัง 2
21503 สมบัติของเลขยกกำลัง 3
21504 เลขยกกำลัง (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
21504p1e โจทย์เลขยกกำลังเพิ่มเติม 1 (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
พหุนาม (4)
21601 พหุนาม 1
21602 พหุนาม 2
21603 พหุนาม 3
21604 พหุนาม 4
สถิติ (6)
22101 สถิติ 1
22102 สถิติ 2
22103 สถิติ 3
22104 สถิติ 4
22105 สถิติ 5
22106 สถิติ 6 (ตอนจบ)
ความเท่ากันทุกประการ (3)
22201 ความเท่ากันทุกประการ 1
22202 ความเท่ากันทุกประการ 2
22203 ความเท่ากันทุกประการ 3 (ตอนจบ)
เส้นขนาน (3)
22301 เส้นขนาน 1 
22302 เส้นขนาน 2 
22303 เส้นขนาน 3 (ตอนจบ) 
การให้เหตุผลทางเรขาคณิต (3)
22401 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต 1
22402 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต 2
22403 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต 3
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง (3)
22501 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง 1
22502 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง 2
22502p1 โจทย์การคูณพหุนาม