แพ็กเกจเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.6 ดูได้ทุกชั้น ราคาเพียงเดือนละ 99 บาท

Playlist

มัธยมศึกษาปีที่ 3

กรณฑ์ที่สอง (2)
3301 กรณฑ์ที่สอง 1
3302 กรณฑ์ที่สอง 2 (ตอนจบ)
ปริมาตรและพื้นที่ผิว (5)
3303 ปริมาตรและพื้นที่ผิว 1
3304 ปริมาตรและพื้นที่ผิว 2
3305 ปริมาตรและพื้นที่ผิว 3
3306 ปริมาตรและพื้นที่ผิว 4
3307 ปริมาตรและพื้นที่ผิว 5 (ตอนจบ)
พาราโบลา (3)
3308 พาราโบลา1
3309 พาราโบลา2
3310 พาราโบลา3 (ตอนจบ)
การแยกตัวประกอบ (4)
3311 การแยกตัวประกอบ 1
3312 การแยกตัวประกอบ 2
3313 การแยกตัวประกอบ 3
3314 การแยกตัวประกอบ 4 (ตอนจบ)
กราฟ (2)
3315 กราฟ 1
3316 กราฟ 2 (ตอนจบ)
ระบบสมการเชิงเส้น (2)
3317 ระบบสมการเชิงเส้น 1
3318 ระบบสมการเชิงเส้น 2 (ตอนจบ)
สมการกำลังสอง (6)
3319 สมการกำลังสอง 1
3320 สมการกำลังสอง 2
3321 สมการกำลังสอง 3 (ตอนจบ)
3322 การแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร
3323 การแก้โจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง
3327 ถามตอบข้อสอบเลขยกกำลังและระบบสมการเชิงเส้น
ความคล้าย (3)
3324 ความคล้าย 1
3325 ความคล้าย 2
3326 ความคล้าย 3 (ตอนจบ)
ระบบสมการ (2)
3351 ระบบสมการ 1
3352 ระบบสมการ 2(ตอนจบ)
ความน่าจะเป็น (2)
3353 ความน่าจะเป็น 1
3354 ความน่าจะเป็น 2 (ตอนจบ)
อสมการ (2)
3355 อสมการ 1
3356 อสมการ 2 (ตอนจบ)
เศษส่วนของพหุนาม (3)
3357 เศษส่วนของพหุนาม 1
3358 เศษส่วนของพหุนาม 2
3359 เศษส่วนของพหุนาม 3 (ตอนจบ)
วงกลม (3)
3360 วงกลม 1
3361 วงกลม 2
3362 วงกลม 3 (ตอนจบ)
อัตราส่วนตรีโกณมิติ (3)
3363 อัตราส่วนตรีโกณมิติ 1
3364 อัตราส่วนตรีโกณมิติ 2 (ตอนจบ)
3364p1 โจทย์คณิตคิดชิวๆ-อัตราส่วนตรีโกณมิติ