แพ็กเกจเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.6 ดูได้ทุกชั้น ราคาเพียงเดือนละ 99 บาท

Playlist

มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรใหม่

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (17)
51101 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1
51102 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 2
51103 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 3
51104 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 4
51105 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 5
51106 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 6
51107 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 7
51108 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 8
51109 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 9
51110 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 10
51111 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 11
51112 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 12
51113 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 13
51114 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 14
51115 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 15 (ตอนจบ)
51116 Trigonometric Function and Unit Circle
51116p1e โจทย์เพิ่มเติมฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1 (บรรยายภาษาอังกฤษ)
เมทริกซ์ (7)
51201 เมทริกซ์ 1
51202 เมทริกซ์ 2
51203 เมทริกซ์ 3
51204 เมทริกซ์ 4
51205 เมทริกซ์ 5
51206 เมทริกซ์ 6 (ตอนจบ)
51206p1 โจทย์แก้ระบบสมการเชิงเส้น 3 ตัวแปร (เตรียมตัว PAT1)
เวกเตอร์ (6)
51301 เวกเตอร์ 1 
51302 เวกเตอร์ 2
51303 เวกเตอร์ 3
51304 เวกเตอร์ 4
51305 เวกเตอร์ 5
51306 เวกเตอร์ 6
จำนวนเชิงซ้อน (8)
52101 จำนวนเชิงซ้อน 1
52102 จำนวนเชิงซ้อน 2
52103 จำนวนเชิงซ้อน 3
52104 จำนวนเชิงซ้อน 4
52105 จำนวนเชิงซ้อน 5
52106 จำนวนเชิงซ้อน 6
52107 จำนวนเชิงซ้อน 7
52108 จำนวนเชิงซ้อน 8 (ตอนจบ)
หลักการนับเบื้องต้น (2)
52201 หลักการนับเบื้องต้น 1
52202 หลักการนับเบื้องต้น 2
ความน่าจะเป็น (11)
52301 ความน่าจะเป็น 1
52302 ความน่าจะเป็น 2
52303 ความน่าจะเป็น 3
52304 ความน่าจะเป็น 4
52305 ความน่าจะเป็น 5
52306 ความน่าจะเป็น 6
52307 ความน่าจะเป็น 7
52308 ความน่าจะเป็น 8
52309 ความน่าจะเป็น 9 (ตอนจบ)
52309p1 โจทย์ความน่าจะเป็น
52310 ความน่าจะเป็นและแคลคูลัส