แพ็กเกจเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.6 ดูได้ทุกชั้น ราคาเพียงเดือนละ 99 บาท

Playlist

มัธยมศึกษาปีที่ 6

สถิติ (17)
6601 สถิติ 1
6602 สถิติ 2
6603 สถิติ 3
6604 สถิติ 4
6605 สถิติ 5
6606 สถิติ 6
6607 สถิติ 7
6608 สถิติ 8
6609 สถิติ 9
6610 สถิติ 10
6611 สถิติ 11(ตอนจบ)
6611p1 โจทย์ประกวดร้องเพลงและสถิติ (เตรียมตัว PAT1)
6611p1e การประกวดร้องเพลงและสถิติ (บรรยายภาษาอังกฤษ)
6611p2 โจทย์สถิติ (เตรียมตัว PAT1)
6611p2e โจทย์สถิติ 2 (บรรยายภาษาอังกฤษ)
6611p3 โจทย์คณิตคิดชิวๆ-สถิติ
6611p4 โจทย์คณิตคิดชิวๆ-สถิติ
ลำดับและอนุกรมอนันต์ (9)
6651 ลำดับและอนุกรมอนันต์ 1
6652 ลำดับและอนุกรมอนันต์ 2
6653 ลำดับและอนุกรมอนันต์ 3
6654 ลำดับและอนุกรมอนันต์ 4
6655 ลำดับและอนุกรมอนันต์ 5
6656 ลำดับและอนุกรมอนันต์ 6
6657 ลำดับและอนุกรมอนันต์ 7
6658 ลำดับและอนุกรมอนันต์ 8 (ตอนจบ)
6658p1 โจทย์ลำดับและอนุกรม
กำหนดการเชิงเส้น (1)
6659 กำหนดการเชิงเส้น
แคลคูลัสเบื้องต้น (19)
6660 แคลคูลัสเบื้องต้น 1
6661 แคลคูลัสเบื้องต้น 2
6662 แคลคูลัสเบื้องต้น 3
6663 แคลคูลัสเบื้องต้น 4
6664 แคลคูลัสเบื้องต้น 5
6665 แคลคูลัสเบื้องต้น 6
6666 แคลคูลัสเบื้องต้น 7
6667 แคลคูลัสเบื้องต้น 8
6668 แคลคูลัสเบื้องต้น 9
6669 แคลคูลัสเบื้องต้น 10
6670 แคลคูลัสเบื้องต้น 11
6671 แคลคูลัสเบื้องต้น 12
6672 แคลคูลัสเบื้องต้น 13
6673 แคลคูลัสเบื้องต้น 14
6674 แคลคูลัสเบื้องต้น 15
6675 แคลคูลัสเบื้องต้น 16
6676 แคลคูลัสเบื้องต้น 17
6677 แคลคูลัสเบื้องต้น 18 (ตอนจบ)
67101 นิยามค่าอนุพันธ์
ความถนัดทั่วไป (คณิต) (3)
6681 ความถนัดทั่วไป (คณิต) 1
6682 ความถนัดทั่วไป (คณิต) 2
6683 ความถนัดทั่วไป (คณิต) 3 (ตอนจบ)
ติวข้อสอบเรื่องต่างๆ (28)
6612 ติวข้อสอบเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม 1
6613 ติวข้อสอบเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม 2 (ตอนจบ)
6614 ติวข้อสอบเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1
6615 ติวข้อสอบเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ 2
6616 ติวข้อสอบเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ 3 (ตอนจบ)
6617 ติวข้อสอบเรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ 1
6618 ติวข้อสอบเรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ 2 (ตอนจบ)
6619 ติวข้อสอบเรื่องจำนวนเชิงซ้อน 1
6620 ติวข้อสอบเรื่องจำนวนเชิงซ้อน 2 (ตอนจบ)
6621 ติวข้อสอบเรื่องความน่าจะเป็น 1 (เตรียมตัว PAT1)
6622 ติวข้อสอบเรื่องความน่าจะเป็น 2 (ตอนจบ) (เตรียมตัว PAT1)
6623 ติวข้อสอบเรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
6678 ติวข้อสอบเรื่องตรรกศาสตร์
6680 ติวข้อสอบเรื่องเซต
6684 ติวข้อสอบจำนวนจริง 1
6685 ติวข้อสอบจำนวนจริง 2
6686 ติวข้อสอบจำนวนจริง 3 (ตอนจบ)
6687 ติวข้อสอบฟังก์ชัน 1
6688 ติวข้อสอบฟังก์ชัน 2
6689 ติวข้อสอบฟังก์ชัน 3 (ตอนจบ)
6690 ติวข้อสอบเรื่องเมทริกซ์ 1
6691 ติวข้อสอบเรื่องเมทริกซ์ 2
6692 ติวข้อสอบเรื่องเมทริกซ์ 3 (ตอนจบ)
6693 ติวข้อสอบเรื่องวงกลม
6694 ติวข้อสอบเรื่องวงรี
6695 ติวข้อสอบเรื่องพาราโบลา
6696 ติวข้อสอบเรื่องไฮเพอร์โบลา
6699 ติวข้อสอบชุดเก็บตก แผ่นสุดท้าย (เตรียมตัว PAT1)