แพ็กเกจเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.6 ดูได้ทุกชั้น ราคาเพียงเดือนละ 99 บาท

Playlist

เตรียมตัว PAT1 สำหรับ #TCAS

ตรรกศาสตร์ (12)
41201 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 1
41202 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2
41203 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 3
41204 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 4
41205 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 5
41206 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 6
41207 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 7
41208 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 8
41209 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 9
41210 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 10 (ตอนจบ)
6678 ติวข้อสอบเรื่องตรรกศาสตร์
เซต (21)
41101 เซต 1
41102 เซต 2
41103 เซต 3
41104 เซต 4
41105 เซต 5
41106 เซต 6
41107 เซต 7
41108 เซต 8
41109 เซต 9
41110 เซต 10
41111 ตะลุยข้อสอบเรื่องเซต 1
41112 ตะลุยข้อสอบเรื่องเซต 2
41113 ตะลุยข้อสอบเรื่องเซต 3
4110000 เฉลยแบบฝึกหัด : เรื่องเซต
4110001 เซต 1 โจทย์คณิตคิดชิวๆ (เตรียมตัว PAT1)
4210027 เทคนิคการไม่ต้องจำสูตรเรื่องเซต
4210028 โจทย์เซต เพิ่มเติม (เตรียมตัว PAT1)
4210029 โจทย์เรื่องเซต 2 (เตรียมตัว PAT1)
6680 ติวข้อสอบเรื่องเซต
41113p3e โจทย์เรื่องเซต 3 (บรรยายภาษาอังกฤษ)
ระบบจำนวนจริง (40)
21201 จำนวนจริง 1
21202 จำนวนจริง 2
21203 จำนวนจริง 3
21204 จำนวนจริง 4 (ตอนจบ)
41301 จำนวนจริง 1
41302 จำนวนจริง 2
41303 จำนวนจริง 3
41304 จำนวนจริง 4
41305 จำนวนจริง 5
41306 จำนวนจริง 6
41307 จำนวนจริง 7
41308 จำนวนจริง 8
41309 จำนวนจริง 9
41310 จำนวนจริง 10
41311 จำนวนจริง 11
41312 จำนวนจริง 12
41313 จำนวนจริง 13
41314 จำนวนจริง 14
41315 จำนวนจริง 15
41316 จำนวนจริง 16
41317 จำนวนจริง 17
41318 จำนวนจริง 18
41319 จำนวนจริง 19
41320 จำนวนจริง 20
41321 จำนวนจริง 21
41322 จำนวนจริง 22
41323 ตะลุยข้อสอบอสมการ 1
41324 ตะลุยข้อสอบอสมการ 2
41325 ตะลุยข้อสอบอสมการ 3
41326 โจทย์พิเศษเรื่องทฤษฎีบทเศษเหลือ (เตรียมตัว PAT1)
41327 สามเหลี่ยมปาสคาลและพหุนาม (เตรียมตัว PAT1)
41328 โจทย์พิเศษเรื่องจำนวนจริง (เตรียมตัว PAT1)
6684 ติวข้อสอบจำนวนจริง 1
6685 ติวข้อสอบจำนวนจริง 2
6686 ติวข้อสอบจำนวนจริง 3 (ตอนจบ)
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (34)
42101 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 1
42102 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 2
42103 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 3
42104 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 4
42105 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 5
42106 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 6
42107 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 7
42108 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 8
42109 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 9
42110 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 10
42111 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 11
42112 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 12
42113 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 13
42114 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 14
42115 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 15
42116 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 16
42117 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 17
42118 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 18
42119 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 19
42120 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 20
42121 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 21
42122 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 22
42123 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 23
42124 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 24
42125 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 25
42126 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 26
42127 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 27
42128 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 28
42129 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 29
42130 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 30
42331 การทดสอบความสมมาตรของกราฟ
6687 ติวข้อสอบฟังก์ชัน 1
6688 ติวข้อสอบฟังก์ชัน 2
6689 ติวข้อสอบฟังก์ชัน 3 (ตอนจบ)
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (23)
51101 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1
51102 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 2
51103 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 3
51104 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 4
51105 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 5
51106 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 6
51107 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 7
51108 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 8
51109 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 9
51110 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 10
51111 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 11
51112 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 12
51113 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 13
51114 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 14
51115 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 15 (ตอนจบ)
6614 ติวข้อสอบเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1
6615 ติวข้อสอบเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ 2
6616 ติวข้อสอบเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ 3 (ตอนจบ)
70007 วิธีที่ 1 จาก 5 วิธี แก้สมการตรีโกณมิติ
70008 วิธีที่ 2จาก 5 วิธี แก้สมการตรีโกณมิติ
70009 วิธีที่ 3 จาก 5 วิธี แก้สมการตรีโกณมิติ
70010 วิธีที่ 4 จาก 5 วิธี แก้สมการตรีโกณมิติ
70011 วิธีที่ 5 จาก 5 วิธี แก้สมการตรีโกณมิติ
เรขาคณิตวิเคราะห์ (36)
42301 เรขาคณิตวิเคราะห์ 1
42302 เรขาคณิตวิเคราะห์ 2
42303 เรขาคณิตวิเคราะห์ 3
42304 เรขาคณิตวิเคราะห์ 4
42305 เรขาคณิตวิเคราะห์ 5
42306 เรขาคณิตวิเคราะห์ 6
42307 เรขาคณิตวิเคราะห์ 7
42308 เรขาคณิตวิเคราะห์ 8
42309 เรขาคณิตวิเคราะห์ 9
42310 เรขาคณิตวิเคราะห์ 10
42311 เรขาคณิตวิเคราะห์ 11
42312 เรขาคณิตวิเคราะห์ 12
42313 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 13
42314 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 14
42315 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 15
42316 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 16
42317 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 17
42318 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 18
42319 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 19
42320 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 20
42321 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 21
42322 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 22
42323 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 23
42324 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 24
42325 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 25
42326 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 26
42327 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 27
42328 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 28
42329 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 29
42330 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 30
ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม (14)
42201 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 1
42202 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 2
42203 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 3
42204 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 4
42205 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 5
42206 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 6
42207 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 7
42208 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 8
6612 ติวข้อสอบเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม 1
6613 ติวข้อสอบเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม 2 (ตอนจบ)
70012 โจทย์คณิตขั้นเทพ-ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
เมทริกซ์ (10)
51201 เมทริกซ์ 1
51202 เมทริกซ์ 2
51203 เมทริกซ์ 3
51204 เมทริกซ์ 4
51205 เมทริกซ์ 5
51206 เมทริกซ์ 6 (ตอนจบ)
6690 ติวข้อสอบเรื่องเมทริกซ์ 1
6691 ติวข้อสอบเรื่องเมทริกซ์ 2
6692 ติวข้อสอบเรื่องเมทริกซ์ 3 (ตอนจบ)
เวกเตอร์ (8)
51301 เวกเตอร์ 1 
51302 เวกเตอร์ 2
51303 เวกเตอร์ 3
51304 เวกเตอร์ 4
51305 เวกเตอร์ 5
51306 เวกเตอร์ 6
6617 ติวข้อสอบเรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ 1
6618 ติวข้อสอบเรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ 2 (ตอนจบ)
จำนวนเชิงซ้อน (32)
52101 จำนวนเชิงซ้อน 1
52102 จำนวนเชิงซ้อน 2
52103 จำนวนเชิงซ้อน 3
52104 จำนวนเชิงซ้อน 4
52105 จำนวนเชิงซ้อน 5
52106 จำนวนเชิงซ้อน 6
52107 จำนวนเชิงซ้อน 7
52108 จำนวนเชิงซ้อน 8 (ตอนจบ)
5210000 จำนวนเชิงซ้อน ช่วงทบทวนเนื้อหา
5210001 จำนวนเชิงซ้อน 1 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210002 จำนวนเชิงซ้อน 2 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210003 จำนวนเชิงซ้อน 3 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210004 จำนวนเชิงซ้อน 4 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210005 จำนวนเชิงซ้อน 5 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210006 จำนวนเชิงซ้อน 6 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210007 จำนวนเชิงซ้อน 7 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210008 จำนวนเชิงซ้อน 8 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210009 จำนวนเชิงซ้อน 9 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210010 จำนวนเชิงซ้อน 10 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210011 จำนวนเชิงซ้อน 11 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210012 จำนวนเชิงซ้อน 12 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210013 จำนวนเชิงซ้อน 13 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210014 จำนวนเชิงซ้อน 14 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210015 จำนวนเชิงซ้อน 15 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210016 จำนวนเชิงซ้อน 16 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210017 จำนวนเชิงซ้อน 17 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210018 จำนวนเชิงซ้อน 18 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210019 จำนวนเชิงซ้อน 19 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210020 จำนวนเชิงซ้อน 20 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210021 จำนวนเชิงซ้อน 21 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
กำหนดการเชิงเส้น (1)
6659 กำหนดการเชิงเส้น
ลำดับและอนุกรม (14)
5524 ลำดับและอนุกรม 1 
5525 ลำดับและอนุกรม 2 
5526 ลำดับและอนุกรม 3 
5527 ลำดับและอนุกรม 4 
5528 ลำดับและอนุกรม 5 (ตอนจบ) 
6651 ลำดับและอนุกรมอนันต์ 1
6652 ลำดับและอนุกรมอนันต์ 2
6653 ลำดับและอนุกรมอนันต์ 3
6654 ลำดับและอนุกรมอนันต์ 4
6655 ลำดับและอนุกรมอนันต์ 5
6656 ลำดับและอนุกรมอนันต์ 6
6657 ลำดับและอนุกรมอนันต์ 7
6658 ลำดับและอนุกรมอนันต์ 8 (ตอนจบ)
แคลคูลัสเบื้องต้น (19)
6660 แคลคูลัสเบื้องต้น 1
6661 แคลคูลัสเบื้องต้น 2
6662 แคลคูลัสเบื้องต้น 3
6663 แคลคูลัสเบื้องต้น 4
6664 แคลคูลัสเบื้องต้น 5
6665 แคลคูลัสเบื้องต้น 6
6666 แคลคูลัสเบื้องต้น 7
6667 แคลคูลัสเบื้องต้น 8
6668 แคลคูลัสเบื้องต้น 9
6669 แคลคูลัสเบื้องต้น 10
6670 แคลคูลัสเบื้องต้น 11
6671 แคลคูลัสเบื้องต้น 12
6672 แคลคูลัสเบื้องต้น 13
6673 แคลคูลัสเบื้องต้น 14
6674 แคลคูลัสเบื้องต้น 15
6675 แคลคูลัสเบื้องต้น 16
6676 แคลคูลัสเบื้องต้น 17
6677 แคลคูลัสเบื้องต้น 18 (ตอนจบ)
67101 นิยามค่าอนุพันธ์
การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ (6)
52301 ความน่าจะเป็น 1
52302 ความน่าจะเป็น 2
52303 ความน่าจะเป็น 3
52304 ความน่าจะเป็น 4
52305 ความน่าจะเป็น 5
52306 ความน่าจะเป็น 6
ความน่าจะเป็น (7)
52306 ความน่าจะเป็น 6
52307 ความน่าจะเป็น 7
52308 ความน่าจะเป็น 8
52309 ความน่าจะเป็น 9 (ตอนจบ)
6621 ติวข้อสอบเรื่องความน่าจะเป็น 1 (เตรียมตัว PAT1)
6622 ติวข้อสอบเรื่องความน่าจะเป็น 2 (ตอนจบ) (เตรียมตัว PAT1)
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (12)
6601 สถิติ 1
6602 สถิติ 2
6603 สถิติ 3
6604 สถิติ 4
6605 สถิติ 5
6606 สถิติ 6
6607 สถิติ 7
6608 สถิติ 8
การแจกแจงปกติ (2)
6608 สถิติ 8
6609 สถิติ 9
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล (3)
6609 สถิติ 9
6610 สถิติ 10
6699 ติวข้อสอบชุดเก็บตก แผ่นสุดท้าย (เตรียมตัว PAT1)