แพ็กเกจเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.6 ดูได้ทุกชั้น ราคาเพียงเดือนละ 99 บาท

Playlist

หัวข้อเพิ่มเติม (ดูฟรี)

จำนวนเชิงซ้อน (22)
5210000 จำนวนเชิงซ้อน ช่วงทบทวนเนื้อหา
5210001 จำนวนเชิงซ้อน 1 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210002 จำนวนเชิงซ้อน 2 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210003 จำนวนเชิงซ้อน 3 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210004 จำนวนเชิงซ้อน 4 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210005 จำนวนเชิงซ้อน 5 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210006 จำนวนเชิงซ้อน 6 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210007 จำนวนเชิงซ้อน 7 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210008 จำนวนเชิงซ้อน 8 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210009 จำนวนเชิงซ้อน 9 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210010 จำนวนเชิงซ้อน 10 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210011 จำนวนเชิงซ้อน 11 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210012 จำนวนเชิงซ้อน 12 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210013 จำนวนเชิงซ้อน 13 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210014 จำนวนเชิงซ้อน 14 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210015 จำนวนเชิงซ้อน 15 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210016 จำนวนเชิงซ้อน 16 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210017 จำนวนเชิงซ้อน 17 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210018 จำนวนเชิงซ้อน 18 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210019 จำนวนเชิงซ้อน 19 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210020 จำนวนเชิงซ้อน 20 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
5210021 จำนวนเชิงซ้อน 21 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (27)
4210000 ช่วงโจทย์พิเศษที่สุด ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน (เตรียมตัว PAT1)
4210001 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน 1 ฝึกทำโจทย์ (เตรียมตัว PAT1)
4210002 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 2 (เตรียมตัว PAT1)
4210003 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน 3 (เตรียมตัว PAT1)
4210004 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน 4 (เตรียมตัว PAT1)
4210005 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน 5 ฝึกทำโจทย์ (เตรียมตัว PAT1)
4210006 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน 6 ฝึกทำโจทย์ (เตรียมตัว PAT1)
4210007 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน 7 ฝึกทำโจทย์ (เตรียมตัว PAT1)
4210008 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน 8 ฝึกทำโจทย์ (เตรียมตัว PAT1)
4210009 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน 9 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
4210010 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน 10 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
4210011 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน 11 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
4210012 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน 12 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
4210013 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน 13 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
4210014 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน 14 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
4210015 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน 15 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
4210016 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน 16 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
4210017 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน 17 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
4210018 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน 18 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
4210019 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน 19 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
4210020 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน 20 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
4210021 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 21 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
4210022 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน 22 ฝึกทำโจทย์คณิตตามแนวข้อสอบ
4210023 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน 23 ช่วงเก็งข้อสอบ gof
4210024 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน 24 ช่วงเก็งข้อสอบ f+g
4210025 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน 25 ช่วงโจทย์พิเศษที่สุด
4210026 ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน 26 ช่วงโจทย์พิเศษที่สุด
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (5)
5110001 วิธีที่ 1 จาก 5 วิธี การแก้สมการตรีโกณมิติ (เตรียมตัว PAT1)
5110002 วิธีที่ 2 จาก 5 วิธี การแก้สมการตรีโกณมิติ เตรียมตัว (PAT1)
5110003 วิธีที่ 3 จาก 5 วิธี การแก้สมการตรีโกณมิติ (เตรียมตัว PAT1)
5110004 วิธีที่ 4 จาก 5 วิธีการแก้สมการตรีโกณมิติ (เตรียมตัว PAT1)
5110005 วิธีที่ 5 จาก 5 วิธีการแก้สมการตรีโกณมิติ (เตรียมตัว PAT1)
เซต (2)
4110000 เฉลยแบบฝึกหัด : เรื่องเซต
4110001 เซต 1 โจทย์คณิตคิดชิวๆ (เตรียมตัว PAT1)